Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

W dobie stale rosnących odsetek przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie, a także stale rosnącej ilości przestępstw dokonywanych względem dzieci i młodzieży, FSDM zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Bezpieczna szkoła".

Projekt ten jest skierowany zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. Polega na organizowaniu spotkań informacyjnych, wykładów, pogadanek, spektakli teatralnych, prezentacji multimedialnych dostarczających informacji, w jaki sposób zachowywać się, aby nie paść ofiarą przestępstwa, a także w jaki sposób reagować na wydarzenia mające miejsce w naszej obecności.

Szczegółowe programy będą indywidualnie uzgadniane z placówkami zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie i zależeć będą od bieżącej oferty organizatorów współpracujących z FSDM.

Udało nam się spełnić marzenia

foto

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami już dziś. Dowiedz się komu pomogliśmy spełnić marzenia.

nasze dokonania >>